Polityka prywatności

  1. Firma Andy&Mag Salon Optyczny Weronika Tarasewicz, właściciel strony internetowej www.andyandmag.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających stronę.
  2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych firma zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
  3. Administratorem Danych Osobowych jest: Andy&Mag Salon Optyczny Weronika Tarasewicz plac Jana Henryka Dąbrowskiego 2/4 00-055 Warszawa
  4. Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z serwisu.
  5. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane, sprzedawane firmom, ani osobom trzecim. Firma nie przechowuje danych poufnych.
  6. Dane przekazywane przez użytkowników strony będą wykorzystywane jedynie w celu komunikacji.
  7. Do korzystania z serwisu internetowego www.andyandmag.pl wymagany jest komputer z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  8. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e-mail na adres salon@andyandmag.pl.
  9. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji.